เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt
 กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลและความคิดของคุณที่มองเห็นได้ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt โดยการเลือกกราฟิกได้จากเค้าโครงต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายดาย

ภาพรวมของกราฟิก SmartArt
กราฟิก SmartArt เป็นการแสดงข้อมูลและความคิดของคุณที่มองเห็นได้ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt โดยการเลือกกราฟิกได้จากเค้าโครงต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลของคุณมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และง่ายดาย
บุคคลส่วนใหญ่สร้างเนื้อหาที่มีเฉพาะข้อความแม้ว่าภาพประกอบและกราฟิกช่วยให้ผู้ชมเข้าใจและรำลึกข้อมูลได้ดีกว่าข้อความ การสร้างภาพประกอบที่มีคุณภาพระดับนักออกแบบเป็นสิ่งที่ท้าทาย โดยเฉพาะถ้าคุณไม่ใช่นักออกแบบมืออาชีพหรือคุณไม่สามารถจ้างนักออกแบบมืออาชีพได้ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้ คุณอาจต้องใช้เวลามากในการทำให้รูปร่างให้มีขนาดเดียวกันและจัดเรียงอย่างเหมาะสม จัดวางข้อความของคุณให้ดูดี และจัดรูปแบบรูปร่างให้เข้ากับลักษณะโดยรวมของเอกสารด้วยตนเอง แทนที่จะเน้นที่เนื้อหาของคุณ ด้วยกราฟิก SmartArt และคุณลักษณะใหม่อื่นๆ เช่น ชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: การผสมระหว่างชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบอาจนำมาใช้กับแฟ้มโดยเลือกเฉพาะตัวเลือกบางตัวได้) คุณสามารถสร้างภาพประกอบระดับนักออกแบบได้อย่างง่ายดายเพียงคุณคลิกเมาส์
คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 หรือในข้อความอีเมลใน Microsoft Office Outlook 2007 ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ในโปรแกรมอื่นๆของ 2007 Microsoft Office system คุณสามารถคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt เป็นรูปในโปรแกรมเหล่านั้นได้
เนื่องจากงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 มักมีภาพนิ่งที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณสามารถแปลงข้อความของภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณในงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007
เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เลือกชนิด เช่น กระบวนการ, ลำดับชั้น, วงกลม หรือ ความสัมพันธ์ ชนิดจะคล้ายกับประเภทของกราฟิก SmartArt และแต่ละชนิดจะมีเค้าโครงที่แตกต่างกันหลายเค้าโครง
ให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกราฟิก SmartArt

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง
เมื่อคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการนำเสนออะไรและคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณปรากฏในบางรูปแบบหรือไม่ เนื่องจากคุณสามารถสลับเค้าโครงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ให้ลองเค้าโครงที่แตกต่าง (ข้ามชนิด) จนกว่าคุณจะพบเค้าโครงที่แสดงข้อความของคุณได้ดีที่สุด ลองชนิดและเค้าโครงต่างๆ โดยใช้ตารางข้างล่างนี้เป็นจุดเริ่มต้น
เมื่อคุณสลับเค้าโครง ข้อความส่วนใหญ่และเนื้อหาอื่นๆ สี ลักษณะ ลักษณะพิเศษ และการจัดรูปแบบข้อความจะถูกนำไปใช้ในเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ
 หมายเหตุ   ตารางนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและไม่ใช่รายการอย่างละเอียด
ทำดังนี้
ใช้ชนิดนี้
แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ
รายการ
แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือเส้นเวลา
กระบวนการ
แสดงกระบวนการที่ต่อเนื่อง
วงกลม
สร้างแผนผังองค์กร
ลำดับชั้น
แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ
ลำดับชั้น
แสดงภาพการเชื่อมต่อ
ความสัมพันธ์
แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับทั้งหมดอย่างไร
เมทริกซ์
แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับด้วยองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง
พีระมิด
นอกจากนี้ ให้พิจารณาปริมาณข้อความที่คุณมีด้วย เนื่องจากปริมาณข้อความและจำนวนรูปร่างที่คุณต้องการมักจะกำหนดเค้าโครงที่จะดูดีที่สุด รายละเอียดมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นสรุปหรือไม่ หรืออื่นๆ โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อจำนวนรูปร่างและปริมาณข้อความจำกัดตามประเด็นหลัก ข้อความปริมาณมากอาจดึงความสนใจจากกราฟิก SmartArt ที่เห็นของคุณและทำให้การใช้ภาพสื่อข้อความของคุณทำได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางชนิด เช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ ทำงานได้ดีกับข้อความปริมาณมาก
เค้าโครงบางชนิดสำหรับกราฟิก SmartArt มีจำนวนรูปร่างจำกัด ตัวอย่างเช่น เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล ในชนิด ความสัมพันธ์ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงความคิดและแนวคิดที่ตรงข้ามกัน รูปร่างสองรูปเท่านั้นที่สามารถมีเนื้อหา และเค้าโครงนั้นไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความคิดและแนวคิดเพิ่มเติม ถ้าคุณเลือกเค้าโครงที่มีจำนวนรูปร่างจำกัด เครื่องหมาย X สีแดงจะปรากฏในบานหน้าต่างงานที่ติดกับเนื้อหาที่จะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA100807451054" \* MERGEFORMATINET
ถ้าคุณต้องการนำเสนอแนวคิดมากกว่าสองแนวคิด ให้สลับไปยังเค้าโครงอื่น ที่มีรูปร่างสำหรับข้อความมากกว่าสองรูป เช่น เค้าโครง พีระมิดพื้นฐาน ในชนิด พีระมิด โปรดระลึกไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหรือชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของข้อมูลของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่มีลูกศรชี้ไปด้านขวา เช่น กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ มีความหมายแตกต่างจากกรากฟิก SmartArt ที่มีลูกศรวนเป็นวงจร เช่น วงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิด วงกลม ลูกศรจะแสดงให้เห็นผังหรือความคืบหน้าในทิศทางบางทิศทาง อย่างไรก็ตาม เค้าโครงที่คล้ายกันมีเส้นเชื่อมต่อกันแทนลูกศรแสดงให้เห็นการเชื่อมต่อแต่ไม่ใช่ผังที่จำเป็น
ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาเค้าโครงที่ตรงกับที่คุณต้องการได้ คุณสามารถเพิ่มและเอาออกรูปร่างในกราฟิก SmartArt เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของเค้าโครง ตัวอย่างเช่น เค้าโครง กระบวนการพื้นฐาน ในชนิด กระบวนการ จะปรากฏใน 3 รูปร่าง แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการเพียง 2 รูปร่าง หรือ อาจต้องการ 5 รูปร่าง เนื่องจากคุณเพิ่มหรือเอาออกรูปร่างและแก้ไขข้อความของคุณ การจัดระเบียบรูปร่างและปริมาณข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นจะได้รับการปรับปรุงอัตโนมัติ  ซึ่งเป็นการรักษาการออกแบบดั้งเดิมและเส้นขอบของเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ
เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ข้อความตัวยึด (เช่น [ข้อความ]) จะปรากฏ ข้อความตัวยึดจะไม่ถูกพิมพ์และไม่ปรากฏระหว่างงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวยึดด้วยเนื้อหาของคุณเอง ให้สังเกตว่ารูปร่างที่มีข้อความตัวยึดจะถูกแสดงและพิมพ์เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ลบออก
เคล็ดลับ ถ้าคุณคิดว่ากราฟิก SmartArt ของคุณดูธรรมดา ให้สลับไปยังเค้าโครงที่แตกต่างกันที่มีรูปร่างย่อย หรือนำลักษณะ SmartArt ที่แตกต่างไปใช้ หรือ การแปลงสีไปใช้

เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ
บานหน้าต่างข้อความเป็นบานหน้าต่างที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่และแก้ไขข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ บานหน้าต่างข้อความปรากฏด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ของคุณ เมื่อคุณเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาของคุณในบานหน้าต่างข้อความ กราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ  ซึ่งสามารถเพิ่มหรือเอารูปร่างออกได้ตามความต้องการ
เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt กราฟิก SmartArt และบานหน้าต่างข้อความของกราฟิกนั้นจะได้รับบรรจุข้อความตัวยึดที่คุณสามารถแทนที่ด้วยข้อมูลของคุณ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความคุณสามารถแก้ไขข้อความที่จะปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA100803901054" \* MERGEFORMATINET
ในกราฟิก SmartArt ที่มีจำนวนรูปร่างที่กำหนด จะมีเพียงบางข้อความเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่ไม่ได้ปรากฏขึ้น จะถูกระบุในบานหน้าต่างข้อความด้วยเครื่องหมาย X สีแดง เนื้อหาที่ไม่ได้แสดงจะยังพร้อมใช้งาน ถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่น แต่ถ้าคุณเก็บและปิดเค้าโครงเดียวกันนี้ จะไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101747971054" \* MERGEFORMATINET
บานหน้าต่างข้อความทำงานเหมือนเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลกับกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรง แต่ละกราฟิก SmartArt กำหนดการแมปของกราฟิกเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและชุดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt นั้น
เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ของข้อความสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความ ให้กด ENTER เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง จากนั้นภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก ลดระดับ เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดไปทางซ้าย ให้คลิก เลื่อนระดับ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด TAB เพื่อทำการเยื้อง หรือกด SHIFT+TAB เพื่อเยื้องข้อความที่อยู่ภายในบานหน้าต่างข้อความไปทางซ้าย การดำเนินการใดๆ ก็ตามที่คล้ายคลึงกันนี้ จะปรับปรุงการแมปข้อมูลระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและรูปร่างในเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถลดระดับข้อความจากข้อความที่อยู่ในบรรทัดด้านบนได้มากกว่าหนึ่งระดับ และคุณไม่สามารถลดระดับรูปร่างในระดับบนสุดได้
หมายเหตุ สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแต่ละสัญลักษณ์ในบานหน้าต่างข้อความ จะแสดงอยู่ในกราฟิก SmartArt ในฐานะรูปร่างใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยภายในรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงกราฟิก SmartArt ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ให้สังเกตว่าข้อความเดียวกันจะถูกแมปกับกราฟิก SmartArt สองรูปที่ต่างกันข้างล่างนี้ได้อย่างไร ในตัวอย่างแรก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นรูปร่างที่แยกจากกัน ในตัวอย่างที่สอง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่เป็นรูปร่าง
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA100806131054" \* MERGEFORMATINET
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA100806941054" \* MERGEFORMATINET
ถ้าคุณใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างผู้ช่วย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นที่แนบมาด้วยจะระบุถึงรูปร่างผู้ช่วย
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA100905691054" \* MERGEFORMATINET
เคล็ดลับ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ข้อความทั้งหมดของคุณอยู่ในรูปร่างที่แยกกัน ให้สลับไปยังเค้าโครงที่แตกต่างกันที่แสดงข้อความทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
ถึงแม้ว่าจะสามารถนำการจัดรูปแบบอักขระ เช่น แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง และการขีดเส้นใต้ ไปใช้ได้ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบอักขระจะไม่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในกราฟิก SmartArt ของคุณ
เมื่อขนาดแบบอักษรในหนึ่งรูปร่างลดลงเนื่องจากคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมลงในรูปร่าง ข้อความอื่นทั้งหมดในรูปร่างที่เหลืออยู่ของกราฟิก SmartArt จะลดลงเป็นขนาดเดียวกันเช่นกันเพื่อให้กราฟิก SmartArt มีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นมืออาชีพ หลังจากคุณเลือกเค้าโครงแล้ว คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณให้อยู่เหนือเค้าโครงอื่นที่แสดงบน Ribbon เพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณจะมีลักษณะเช่นไรเมื่อมีการนำเค้าโครงนั้นไปใช้

ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับกราฟิก SmartArt
ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ มีสองแกลเลอรีสำหรับการเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว  คือ ลักษณะ SmartArt และ เปลี่ยนสี เมื่อคุณวางตัวชี้ของคุณบนรูปขนาดย่อในแกลเลอรีใดแกลเลอรีหนึ่งของทั้งสองแกลเลอรีนี้ คุณจะสามารถเห็นว่าลักษณะ SmartArt หรือการแปลงสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไรโดยไม่ต้องนำไปใช้จริง
วิธีที่เร็วและง่ายในการเพิ่มการผสมผสานลักษณะพิเศษที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพลงในกราฟิก SmartArt ของคุณคือ นำลักษณะ SmartArt ไปใช้ ซึ่งลักษณะ SmartArt (ลักษณะด่วน: คอลเลกชันของตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ช่วยให้คุณจัดรูปแบบเอกสารและวัตถุได้ง่ายยิ่งขึ้น) ประกอบด้วย เติมสีรูปร่าง ขอบ เงา ลักษณะเส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟสามมิติ (3-D) และถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด คุณยังสามารถนำแต่ละลักษณะรูปร่างไปใช้ กับรูปร่างอย่างน้อยหนึ่งรูปในกราฟิก SmartArt ของคุณ
แกลเลอรีที่สองคือ เปลี่ยนสี จัดเตรียมช่วงตัวเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับกราฟิก SmartArt แต่ละช่วงนำสีของชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบสี: ชุดของสีที่ใช้ในแฟ้ม ชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษล้วนประกอบเป็นชุดรูปแบบ)อย่างน้อยหนึ่งสีไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณในลักษณะที่แตกต่างกัน
ลักษณะ SmartArt และการผสมสีได้รับการออกแบบเพื่อเน้นเนื้อหาของคุณ
ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟ คุณจะสามารถมองเห็นทุกคนในระดับเดียวกัน
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101741201054" \* MERGEFORMATINET
คุณยังสามารถใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟเพื่อเน้นเส้นเวลาที่ไปยังอนาคต
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101741241054" \* MERGEFORMATINET
เคล็ดลับ   ลักษณะ SmartArt สามมิติ โดยเฉพาะชนิดฉากสามมิติติดต่อกัน (scene-coherent 3-D: คุณสามารถใช้มุมกล้อง และการให้แสงไฟในการควบคุมทิศทาง เงา และมิติสำหรับกลุ่มของรูปร่างต่างๆ ได้)สามารถดึงความสนใจจากข้อความที่คุณต้องการสื่อสารถ้าคุณไม่ใช้ชนิดนี้อย่างจำกัด ลักษณะ SmartArt สามมิติจะทำงานได้ดีในหน้าแรกของเอกสารหรือภาพนิ่งแรกของงานนำเสนอ ลักษณะพิเศษสามมิติชนิดที่ง่ายกว่า เช่น ยกนูน ไม่ดึงดูดความสนใจมากนักแต่ก็ควรจะใช้อย่างจำกัดด้วย
เมื่อต้องการเน้นขั้นตอนที่แยกกันในกราฟิก SmartArt ของชนิด กระบวนการ คุณสามารถใช้การผสมแบบใดก็ได้ภายใต้ มีสีสัน
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101741141054" \* MERGEFORMATINET
ถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt ของชนิด วงกลม คุณสามารถใช้ตัวเลือก ช่วงการไล่ระดับสี – สีส่วนที่ถูกเน้น n เพื่อเน้นการเคลื่อนย้ายแบบวงกลม สีเหล่านี้ย้ายไปตามการไล่ระดับสีถึงรูปร่างกลางจากนั้นย้อนกลับมาที่รูปร่างแรก
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101741081054" \* MERGEFORMATINET
เมื่อต้องการเลือกสี คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องการให้ผู้ชมของคุณพิมพ์กราฟิก SmartArt ของคุณหรือดูออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สี ชุดรูปแบบหลัก มีเพื่อการพิมพ์ขาวดำ
เคล็ดลับ การผสมสีด้วย โปร่งใส ในชื่อทำงานได้ดีสุดถ้าคุณมีภาพนิ่งพื้นหลังที่มีรูปหรือลักษณะพิเศษที่สะดุดตาเพื่อแสดงถึงการออกแบบที่ปราณีตมากขึ้นในเอกสารของคุณ
เมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสารของคุณ กราฟิกจะเข้ากับเนื้อหาที่เหลือในเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนชุดรูปแบบ (ชุดรูปแบบ: การผสมระหว่างชุดรูปแบบสี ชุดรูปแบบอักษร และชุดรูปแบบลักษณะพิเศษ ชุดรูปแบบอาจนำมาใช้กับแฟ้มโดยเลือกเฉพาะตัวเลือกบางตัวได้)ของเอกสาร ลักษณะของกราฟิก SmartArt จะได้รับการปรับปรุงอัตโนมัติ
ถ้าแกลเลอรีที่มีอยู่แล้วภายในไม่เพียงพอสำหรับลักษณะที่คุณต้องการ เกือบทุกส่วนของกราฟิก SmartArt สามารถกำหนดเองได้ ถ้าแกลเลอรีลักษณะ SmartArt ไม่มีการผสมของการเติมสี เส้น และลักษณะพิเศษที่ตรงกับที่ต้องการ คุณสามารถนำแต่ละลักษณะรูปร่างไปใช้ หรือกำหนดรูปแบบทั้งหมดด้วยตนเอง ถ้าขนาดและตำแหน่งของรูปร่างไม่ใช่ลักษณะที่คุณต้องการ คุณสามารถย้ายรูปร่างไปมาหรือปรับขนาด คุณสามารถค้นหาตัวเลือกการกำหนดเองส่วนมากภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ การจัดรูปแบบ
แม้จะหลังจากที่คุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง คุณยังสามารถเปลี่ยนเป็นเค้าโครงที่แตกต่างกัน และการกำหนดเองส่วนใหญ่ของคุณจะถูกเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ตั้งค่ากราฟิกใหม่ บนแท็บ ออกแบบ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดของคุณออกและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
 INCLUDEPICTURE "http://office.microsoft.com/global/images/default.aspx?AssetID=ZA101567541054" \* MERGEFORMATINET
คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณด้วยการเปลี่ยนการเติมสีในรูปร่างหรือข้อความ ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษ เช่น เงา การสะท้อน การเรืองแสง หรือขอบนุ่ม หรือด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษสามมิติ เช่น ยกนูน และการหมุน

ภาพเคลื่อนไหวสำหรับกราฟิก SmartArt
หมายเหตุ ภาพเคลื่อนไหวพร้อมใช้งานเฉพาะกราฟิก SmartArt ที่สร้างโดยใช้ Office PowerPoint 2007
เมื่อต้องการให้มีตัวเน้นเพิ่มเติมหรือแสดงข้อมูลของคุณเป็นขั้นๆ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือลงในรูปร่างเฉพาะในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากหน้าจอด้านหนึ่งหรือจางหายไปช้าๆ
ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นกับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างได้
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับกราฟิก SmartArt ในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ให้ดูที่ ทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ความรู้เกี่ยวกับ ออกแบบนิเทศศิลป์(เอกสาร) คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s