พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

พับมุมปกหนังสือ ด้วย Photoshop

1. กด Ctrl+N เพิ่มสร้าง เอกสารใหม่ พื้นที่ในการสร้างขึ้นมา โดยเลือก Contents = White 

2. ลงภาพปกหนังสือไปที่ เอกสารเปล่าอันนั้น

>>>

3. ใช้   Pen Tool มาร์คจุด ที่มุมของภาพทั้ง 4 จุด

4. คลิกขวาที่ ของ Tool ด้านข้าง เลือก Convert Point Tool จะนั้น ใช้ เลือก Convert Point Tool มาขยับที่มุมของภาพเล็กน้อย เำพื่อให้มีจุดแยกจากเส้นนั้นมาอีก 2 จุด

>>>


5. จากนั้นเปลี่ยนตำแหน่งจุดกลาง โดยใช้ เลือก Convert Point Tool ขยับพร้อมกด Ctrl

6. จากนั้นขยับจุดด้านข้างอีก 2 จุดตาภาพเลยนะครับ โดยใช้ เลือก Convert Point Tool ขยับ โดยไม่ต้องกด Ctrl

>>>

7. เพิ่ม Layer ขึ้นมา 1 Layer  เรายังอยู่ที่ เลือก Convert Point Tool  อยู่นะครับจากนั้น คลิกขวาที่ภาพเลือก Fill Path…

>>>

8. จะพบเมนู Fill Path ขึ้นมา Contents Use : เลือก Black

>>>

>>>

9. กด W เพื่อเลือก Magic Wand Tool ทำ Selaction โดยนำมาคลิกที่ส่วนสีดำ จากนั้นปิดตา Layer นี้ทิ้ง

>>>

>>>

10. กลับไปที่ Layer ที่เป็นรูปภาพ กด Ctrl+X และ Ctrl+V จากนั้นปิดตา Layer 1

>>>

>>>

>>>

11. กลับไปเปิดตา Layer 2 (ที่เป็นสีดำอ่ะครับ)

>>>

12 คลิก Add Layer mask ที่ Layer นี้จากนั้นใช้    Gradint Tool ลากเพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

>>>

>>>

13. จากนั้นใช้   Pen Too ทำ Selection ตามภาพ

>>>

14. จากนั้นเพิ่ม Layer มา1 Layer จากนั้นใช้    Gradint Tool ลาก เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

>>>

14. 1 ถ้าเป็นภาพนิตยสาร คุณอาจต้องการให้เมื่อพลิกมา ขั้นตอนนี้ให้ทำดังนี้ครับ กลับไปที่เดิมยังไม่ต้องใส่   Gradint Tool  เทสีใส่ได้เลยจากนั้นหาภาพ โฆษณา หรือ ภาพอะไรก็ได้ มาใส่ไว้ได้หลังภาพนี้

>>>

14.2 คลิกเมาส์ที่ Layer 4 พร้ิอม กด  Ctrl กด Ctrl + Alt + I เพื่อเลือกจุด Selection เป็นรอบนอกแทนและปิดตา Layer 4 ทิ้งไป และไปอยู่ที่ Layer ภาพ โฆษณานะครับ จากนั้นกด Delete

>>>

>>>

>>>

14.3 เปิดตา Layer 4 และคลิก Add Layer mask ที่ Layer 4

>>>

>>>

14.5 จากนั้นใช้   Gradint Tool ลาก เพื่อสร้างมิติให้กับภาพ

15. คลิกที่ Layer ที่ทำเป็นภาพพับมุม  เพื่อเปิด Layer style เลือก Drop Shadow เลือกสีออกเทาๆ Angle ประมาณ 27 Px size ประมาณ 6 Px

>>>

>>>

16. ใช้   Pen Tool มาร์คจุดรอบๆ รูปภาพ จากนั้นดึงเส้นรอบออกเล็กน้อย และกด Ctrl+Enter เพื่อเปลี่ยนจุดเป็น Selaction

>>>

>>>

17. เปิด Layer ใหม่มา 1 Layer ใส่สีประมาณสีเทาลงไปแล้วลากไปล่างสุดก่อน Layer ที่ถูกตัดและปิดตาไว้

>>>

>>>

>>>

18. ไปที่ Filter > Blur > Gaussian Blur… จะพบเมนูชื่อว่า Gaussian Blur ปรับ Radius ไว้ที่ประมาณ 9.9

>>> 

ผลลัพธ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน AdoBE pHOtoshOP คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s