Jeff Nishinaka’s paper sculpture

Jeff Nishinaka’s paper sculpture
29 July 2010 by HardcoreGraphic
   
งานสร้างสรรค์จากกระดาษที่ถูกถ่ายทอดจากจิตวิญญาณระดับเทพ จนไม่น่าเชื่อว่าจะทำมาจากกระดาษ ผลงานโดย Jeff Nishinaka
ข้อความนี้ถูกเขียนใน paper sculpture [งานกระดาษ] คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s